Zámek Častolovice

V jednom s nejhezčích renesančních zámků u nás si mohou nevidomí a slabozrací návštěvníci projít haptickou stezku, která je zavede do historického období od renesance po biedermeier. Zámek je v majetku paní hraběnky Sternbergové a tak jsou expozice umístěné ve dvaceti místnostech doplněny o nejrůznější osobní předměty a fotografie členů tohoto starobylého Českého rodu.  Kromě zámeckých prostor je možné navštívit zámecký park, kavárnu, anebo zámeckou restauraci. Do všech prostor včetně expozic je možný vstup i s vodícím psem - jeho majitel samozřejmě zodpovídá za způsobené škody a za znečištění. Pro haptickou prohlídku je dobré se objednat na tel: 494 323 646.

adresa: Častolovice, Masarykova 1, 517 50
tel: 494 323 646, 732 832 442 
e-mail: Info@zamek-castolovice_cz (info@zamek-castolovice_cz)
web: www.zamekcastolovice.cz