Zámek Kačina - hmatová prohlídka

Zámek Kačina byl postaven v letech 1806-1822 podle projektu saského královského architekta F. Schurichta pro rodinu nejvyššího purkrabího Království českého hraběte Jana Rudolfa Chotka. Zámek inspirovaný Palladiovskými stavbami je nejenom nejvýznamnější empírovou stavbou ČR, ale nejbližší srovnatelné objekty představují pouze zámek Stowe v Anglii a Gatčina v Rusku. Chotkové zámek vybavili vybraným empírovým nábytkem francouzské a rakouské provenience. V druhé polovině 19. století pod vlivem měnícího se dobového vkusu byla část nábytku vyměněna za historizující především novorokokový nábytek. Svými šlechtickými majiteli byla Kačina obývána až do počátku 30. let 20. století. Tehdy již předlužený zámek i s celým pozemkovým majetkem byl dán do dražby a mimo jiné byl nabídnut i prezidentské kanceláři jako sídlo prezidenta. Pro přílišnou nákladnost zůstal tento návrh nerealizován. Zámek zůstal neobydlen a za války byl prodán vysokému důstojníkovi německého wehrmachtu a bylo zde zřízeno výcvikové středisko Hitlerjugend. Po válce byl zámek předán Národnímu zemědělskému muzeu, které zde postupně vybudovalo své expozice. V roce 1998 se sem opět vrátilo zámecké vybavení a vedle muzejních expozic v suterénu a v patře jsou návštěvníkům přístupny i šlechtické salóny vybavené původním zámeckým nábytkem a dále i původní Chotkovská knihovna a zámecké divadlo. Zámek obklopuje rozsáhlý přírodně krajinářský park procházející v současné době regenerací.

EXPONÁTY, které je možné prohlížet nejen očima:

Model zámku Kačina.

Empírový psací stůl doplněný nástavcem s přihrádkami a zásuvkami, které zakrývá výklopná deska. Řezbářskou výzdobu stolu tvoří dvojice karyatid. 

Židle ve stylu druhého rokoka s vyplétaným sedákem, esovitě zahnutými předními nohami a bohatě tvarovaným opěradlem.

Písařský pulpit se zešikmenou psací deskou a dvojicí kulatých výřezů  pro uložení kalamáře. Tento kus nábytku tvořil součást původního zámeckého inventáře.

Empírová židle s čalouněným sedákem a opěradlem ve tvaru liry. Zakončení předních nohou zdobí kování ve formě lvích spárů.

Litinová socha z 19. století odlitá podle antické předlohy. Socha znázorňuje bájného hrdinu opřeného o pahýl stromu.

Květinový stolek sloupového typu. Podstavec sloupu zdobí plastické rozvilinové apliky.

Noční stolek s dvířky zakrývajícími zásuvku pod svrchní deskou. Tento kus nábytku tvořil součást původního zámeckého inventáře.

Sádrový odlitek volutové konzoly zdobené motivem akantového listu. S tímto architektonickým nosným článkem vystupujícím z plochy se často setkáváme v interiéru i exteriéru zámku.

Zbytky mramorové žardiniéry ve formě sloupku, jehož hlavici zdobí listy a hrozny vinné révy.

Vyřezávaná piniová šiška ze zakončení garnýže.

Stylizovaný věnec odlitý z umělé pryskyřice podle kovové apliky. Tento rostlinný dekorativní motiv se často uplatňuje při výzdobě dveří nebo nábytku v interiéru zámku.

Klepadlo nebo držadlo v podobě vyřezávané lví hlavy držící v tlamě kovový kroužek.

Kovový jednoramenný nástěnný svícen ve formě propletených listových výhonků.

Žánrové porcelánové figurky – rokokový galantní pár.

Hliněný svícen s podstavcem ze zámeckého divadla.

Keramický nočník s ouškem.

Busta zakladatele zámku hraběte Jana Rudolfa Chotka.

Zámecká kachlová kamna plzeňského typu.

Erb rodu Chotků z dob, kdy byli ještě rytíři.

Všechny tyto exponáty jsou opatřeny popisky v bodovém písmu.

Další informace na: www.kacina.czzdroj. Průvodcovská služba Kutná Hora