Zámek Velké Losiny

30. 4. 2010 byla slavnostně zahájena turistická sezóna, v níž byl zámek Velké Losiny zpřístupněn také hendikepovaným návštěvníkům.  Pro zrakově postižené je hned ve vstupních prostorách umístěn haptický model zámku, aby získali ještě před začátkem prohlídky představu o tom, jak zámecký komplex vypadá. U modelu je také umístěn popisek s historií zámku v Braillově písmu. Součástí prohlídky jsou také exponáty, které si mohou nevidomí osahat. Pro osoby na vozíky byl vytvořen videofilm, který je provede po všech zákoutích zámku, tento film by mohl být vhodný i pro slabozraké, kteří tak lépe uvidí předměty, které jsou součásti prohlídky. Za to, že se zámek otevřel také zdravotně postiženým, vděčíme projektu Národního památkového ústavu v Olomouci, pod jehož správu objekt spadá, a který si dal za cíl zpřístupnit zdravotně postiženým významné památky olomouckého kraje.

Adresa: Velké Losiny, Zámecká 268, 788 15
tel: 583 248 380
e-mail: velkelosiny@olomouc_npu_cz
web: www.zamek-losiny.cz/