Zámek Vrchotovy Janovice

Zámek Vrchotovy Janovice se nachází ve stejnojmenném městyse v okrese Benešov, konkrétně nedaleko Olbramovic a Votic. Dostanete se do nich za slabou hodinku jízdy z hlavního města. Patří mezi zajímavé památky, které jsou výborně připraveny na návštěvu zrakově postižených návštěvníků. Umožňují tu dotykovou prohlídku, kdy informace průvodce doplňují hmatové a prostorové pocity i dojmy.

Zámek a park ve Vrchotových Janovicích nyní patří pod správu Národního muzea v Praze. Je to místo, kde prožila život baronka Sidonie Nádherná z Bohutína (1885–1950), mecenáška a organizátorka kulturního života, jež je v přilehlém zámeckém parku s některými dalšími členy rodiny pohřbena (její ostatky sem byly v roce 1999 přeneseny z Anglie, kam se vystěhovala v roce 1949).
Nádherná na zámku provozovala umělecký salón. Vrchotovy Janovice byly místem setkávání předních osobností tehdejšího kulturního a politického života. Jezdili sem Karel Čapek, Alice Masaryková, Adolf Loos či Max Švabinský. Navštěvovali ji zde ale především dva osudoví muži jejího života – rakouský žurnalista a dramatik Karl Kraus a básník Rainer Maria Rilke, jimž byla přítelkyní a múzou. Kraus navštěvoval Nádhernou v Janovicích po dvacet let, Rilke byl na zámku nejspíš třikrát.
Více o této výjimečné ženě a jejích hostech se dozví návštěvníci díky expozici Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice. O životě šlechty si udělají představu z expozice Společnost v Čechách v 19. století. Samostatná je prohlídka výstavy České zvonařství.
Okolní krajinářský park má rozlohu 16,5 hektaru. Vyvíjel se 200 let a zásluhu na něm mají osvícení majitelé, např. František Arnošt ml. hrabě z Vrtby, Josef Vratislav, hrabě z Mitrovic či Karel a Sidonie Nádherní z Borutína. Pro tvorbu parku si vybrali nadané architekty – jakým byl např. Camillo Schneider.
Svou plochou patří toto území k menším zámeckým parkům. Díky harmonii, která v něm panuje, kráse, schopnosti zapůsobit a díky příběhům, které ukrývá, je však jedním z nejobdivovanějších parků v Čechách. Při procházce mezi vzácnými stromy návštěvník přechází přes kamenné můstky. Nabízí se mu i posezení na některé z laviček, nebo dokonce u kamenného stolu Jana Nádherného. Může také postát a na chvíli se zamyslet u náhrobků na hřbitůvku Nádherných.
Pro zrakově postižené není připravena speciální expozice, ale komentované prohlídky zámku a procházky parkem, při nichž návštěvníci různými smysly, zejména sluchem a hmatem, poznávají zdejší historii i současnost. Průvodce vypráví a skrze hmatové a prostorové pocity i dojmy, které vyvolávají vůně, zprostředkovává možnost seznámit se s dějinami tohoto zajímavého místa, setkat se s lidmi, kteří tu žili.
Prohlídky pro nevidomé a slabozraké se konají v rámci běžné otevírací doby. Je třeba se na ně objednat minimálně týden předem. Jsou určeny pro skupiny i jednotlivce, trvají jednu hodinu. Do zámku je možné vstoupit s vodicím psem.
Zdravotně postižení a  jejich doprovod mají vstup do zámku zdarma. Zámek je ještě v září otevřen o víkendech: v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Mimo sezónu od října do dubna bude budova zámku uzavřena, celoročně však zůstává přístupný zámecký park. Jeho brány jsou otevřené celý týden od 8 do 19 hodin.
email: vrchotovy_janovice@nm_cz
tel: 317 835 181

Zdroj: Časopis ZORA