Vyjádření Josefa Stiborského ke "kauze Chrlice"

Přátelé, navazuji na své vyjádření ke „kauze Chrlice“ ze dne 1. února. Tehdy jsem uvedl, že jsme se s Dr. Josefem Cerhou, ředitelem Tyfloservisu o.p.s. a janem Příborským, ředitelem TyfloCentra Olomouc o.p.s. měli účastnit jednání v Národním centru podpory transformace sociálních služeb. Toto jednání se v úterý 7. 2. 2012 uskutečnilo. Byli jsme seznámeni s cíli transformačního procesu sociálních služeb a zároveň jsme vznesli své připomínky nejen k chrlickému Ústavu a jeho další existenci, ale též obecně k celému procesu transformace s poukazem na specifické problémy a potřeby lidí s těžkým zrakovým či kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením. Jednání bylo velmi věcné, bez zbytečných emocí. Jeho dosavadním výsledkem bylo vyslovení oboustranného zájmu na dalším pokračování započaté spolupráce. Na vysvětlenou v této chvíli uvádím, že cílem transformace sociálních služeb je postupné vytvoření sítě chráněného bydlení tak, aby lidé se zdravotním postižením mohli co nejdéle setrvat v pro ně přirozeném prostředí. Toto však neznamená zrušení chrlického Ústavu soc. péče. Jak jsem uvedl již v minulém vyjádření, vnímám pilotní ověření této nové formy péče o lidi se zdravotním postižením jako přínosné, neboť přináší možnost určité volby. V průběhu transformačního procesu tedy bude zkoumána a vyhodnocována především míra a šíře potřeb dané cílové skupiny klientů, která by měla vyústit v nastavení služeb dle individuálních potřeb konkrétního jedince. Věřme, že se tohoto cíle podaří dosáhnout. Pracovníci Národního centra přislíbili zpracovat pro „slepeckou veřejnost“ krátké shrnutí základních cílů transformace soc. služeb. To bychom Vám po jeho obdržení rozeslali prostřednictvím e-mailové konference či našich časopisů. Prozatím tedy není důvod k neklidu - transformace sociálních služeb pamatuje i na nevidomé a slabozraké – a Chrlický Ústav nemusí nikdo proti své vůli opustit. O dalším vývoji Vás budeme postupně informovat.

Všechny zdraví a hodně pohody přeje Josef Stiborský