Výuka anglického jazyka v TyfloCentru Pardubice, o.p.s.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. realizuje projekt s názvem „Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby“, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. 

Jednou z aktivit, kterou může TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. díky podpoře projektu realizovat, je výuka anglického jazyka. Jedná se o pravidelnou aktivitu, která je realizována cca dvakrát do měsíce. Kurz je plně přizpůsoben potřebám lidí s těžkým zrakovým postižením, výuka probíhá v malé skupině uživatelů. Výukové materiály jsou poskytovány ve zvětšeném černotisku, v digitální podobě či zvukové podobě, dle individuálních potřeb uživatelů. Důraz je kladen nejen na teoretické znalosti slovíček, ale především na praktickou možnost využití znalostí a na konverzaci.

V dnešní době se anglická slova objevují v mnoha oblastech každodenního života, např. v oblasti výpočetní techniky, hudby apod. Uživatelé znalosti také prakticky použijí na zahraniční dovolené či dokáží poradit dětem s domácím úkolem. Znalost anglického jazyka napomáhá uplatnění ve společnosti a na trhu práce, na řadě pracovních pozic je požadována alespoň základní znalost anglického jazyka.

Hlavním cílem vzdělávacích aktivit v rámci tohoto projektu je pomoci lidem se zrakovým postižením k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a tím pozitivně ovlivňovat proces integrace do společnosti a kvalitu života. Zároveň vzdělávací aktivity motivují k aktivnímu životu, rozšiřují spektrum znalostí a zmírňují osamělost a izolovanost lidí s těžkým zrakovým postižením.

Mgr. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s.