Daneta s.r.o. Hradec králové

Mateřská škola je prioritně určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem s kombinovanými vadami. V případě volné kapacity lze vzdělávat také děti s dalším zdravotním postižením (s vadami řeči, s tělesným nebo smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, s lehkou mozkovou dysfunkcí, hyperkinetickým syndromem, s poruchou pozornosti a soustředěnosti, se sníženou adaptabilitou a s psychickými problémy apod.), popř. děti zdravé.

adresa: Severní 843, Hradec Králové 500 03
tel: 495 535 955
web: www.daneta.cz/materska-skola
e-mail: info@daneta_cz