Daneta s.r.o. Hradec Králové

Speciální praktická škola je určena žákům neprospívajícím na běžné ZŠ a žákům s různým stupněm mentálního postižení. Také je určena žákům, u nichž se vyskytuje ještě nějaké další postižení: tělesné - od lehčích poruch motoriky až po úplnou imobilitu, smyslové - vady zraku, sluchu, psychická onemocnění, poruchy autistického spektra, poruchy chování, epilepsie, specifické poruchy učení, narušené komunikační schopnosti apod.


adresa: Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02
tel: 495 535 955
web: www.daneta.cz