Dětský domov a Mateřská škola speciální

MŠ poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem s vadou sluchu, s vadou sluchu a zraku (hluchoslepota) a s vadou sluchu v kombinaci s dalším postižením, kdy je zásadně narušen komunikační proces a s ním i vývoj dítěte.


adresa: Mládeže 1102, Beroun 226 01
tel:  606 715 842      
web: www.hluchoslepota-deti.cz
e-mail: ms.beroun@tiscali_cz