MŠ a SPC Jihlava

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem zdravým a se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra.

adresa: Demlova 28, Jihlava 586 01
tel: 567 323 512
web: www.msdemlova.cz
e-mail: smsji@seznam_cz