MŠ Eliška v Opavě

MŠ Eliška v Opavě se zaměřuje na děti se speciálními potřebami předškolního věku. V současné době má dvě třídy pro děti se zrakovým a jiným postižením a tři třídy pro děti s vadami řeči a jiným postižením.

adresa: Elišky Krásnohorské 8, Opava 746 01
tel:  553 175 807, 731 470 804,
web: www.mseliska.cz
e-mail: skolka.eliska@volny_cz