MŠ Jaroslava Ježka

MŠ Jaroslava Ježka je součástí stejnojmenného školského zařízení nabízející možnost vzdělání všech stupňů pro děti a mládež se zrakovým postižením. Mateřská škola nabízí mimo přípravy dětí se zrakovou vadou na školní docházku také zrakovou terapii, logopedickou péči, základy prostorové orientace atd.


adresa: Loretánská 19, Praha 1, 118 00
tel: 220 515 264
web: www.skolajj.cz
e-mail: info@skolajj_cz