MŠ pro zrakově postižené Brno

Poskytuje všestrannou speciálně pedagogickou péči dětem nevidomým, se zbytky zraku a slabozrakým, ale i dětem, jejichž zrakové postižení je dále kombinováno jinou vadou (mentální retardací, tělesným postižením nebo poruchou komunikace)


adresa: Kamenomlýnská 2,Brno  603 00
tel: 543 321 303
web: www.sss-ou.cz