MŠ pro zrakově postižené Plzeň

Mateřská škola je předškolním zařízením pro děti s různým zrakovým postižením. Dětem se dostává speciální oftalmologické péče. Zůstávají však v péči svého očního lékaře. Při pobytu některých dětí v této MŠ je za několik měsíců intenzívní péče patrné zlepšení zrakových funkcí. Na MŠ navazuje základní škola sídlící na stejné adresa.

adresa: Lazaretní 25, Plzeň 312 00
tel: 377 261 780            
web: www.zrak-plzen.cz