MŠ speciální Kladno

Mateřská škola speciální Kladno vznikla na popud MUDr. Tomáše Hory, primáře očního oddělení Nemocnice Kladno, jako výsledek zjištění poměrně vysokého počtu dětí, které potřebují specifická cvičení ke zlepšení svých zrakových funkcí. Mateřská škola se prvotně zaměřuje na děti se zrakovým postižením (strabismus, amblyopie), které lze v předškolním věku s velkým úspěchem rozcvičit pomocí souborů ortoptických a neoptických cvičení. Podmínkou úspěchu je včasná diagnóza problému a důsledné dodržování pokynů očních lékařů specialistů ve spolupráci s pedagogy a rodinou dítěte.


adresa: Moskevská 3083, Kladno 4 272 04
tel: 312 263 609
web: www.ocniskolkakladno.cz
e-mail: specms@centrum_cz