MŠ Šumperk

Mateřská škola zajišťuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního věku - dětem s různým typem i stupněm postižení (vadami řeči, vadami sluchu, po operaci kochleárního implantátu, vadami zraku, tělesným postižením nebo zdravotním omezením, mentální retardací a lékařskou diagnózou autismus) i dětem s kombinovanými vadami. 
Děti jsou zařazovány do 7 tříd, z nichž dvě třídy jsou přípravné, tzv. nulté ročníky, určené pro děti s odkladem školní docházky.

adresa:  Hanácká 3, Šumperk 787 01
tel: 583 213 166
web: www.zssumperk.cz
e-mail: zssumperk@seznam_cz