Podpora pracovního uplatnění

Poškození nebo úplná ztráta zraku znamená ve většině případů velký zásah do života každého člověka včetně jeho rodiny.  U člověka s těžší zrakovou vadou dochází téměř 100% ke snížení pracovní schopnosti a poté také ke ztrátě zaměstnání.  Není však nikde psáno, že se invalidní člověk nemůže ucházet o práci a opět pracovat za uzpůsobených podmínek.  Pomoc při znovuzačlenění do pracovního procesu nabízí:

TyfloCentrum 

Tyfloservis

SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Kafira o.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené

Karko výrobní družstvo nevidomých

Burza práce pro osoby se zrakovým postižením