SPC Beroun

Speciálně pedagogické centrum je součástí Dětského domova a Mateřské školy Speciální Beroun. SPC je zaměřeno na poskytování poradenské péče klientům se sluchovou vadou
a se sluchovou vadou v kombinaci s dalším postižením, zejména s vadami zraku (hluchoslepota). Věkové složení klientů je zpravidla od 3 do 26 let.

adresa: Mládeže 112, Beroun 266 01
tel: 606 715 842
e-mail: ms.beroun@tiscali_cz
web: www.hluchoslepota-deti.cz/spc.htm