SPC České Budějovice

Nabízíme služby zrakově postiženým dětem, jejich rodičům a pedagogům, pečujeme o klienty od předškolního věku po ukončení školní docházky.


adresa: Zachariášova 5, České Budějovice 370 04
tel: 387 435 831
e-mail: spccb@mybox_cz
web: www.stitneho-cb.cz