SPC Moravská Třebová

SPC se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, pro děti se zrakovým postižením zajišťuje speciální učební pomůcky, úpravu učebních textů a jiné.

adresa: Komenského 287, Moravská Třebová 571 01
tel: 461 310 467
e-mail: spc-mt@seznam_cz
web: www.specmt.com