SPC Plzeň

Jsme zařízení, které je součástí Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené v Plzni. Poskytujeme poradenské služby dětem se zrakovým postižením. Provádíme speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku, zaměřenou na zjištění příčin problémů ve výchově a vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji dětí se zrakovým postižením.


adresa:  Lazaretní 25, Plzeň 312 00
tel: 377 263 569
e-mail: zrak@volny_cz
web: www.zrak-plzen.cz