SPC Praha 1

Speciálně pedagogické centrum podporuje a provází rodiny dětí se zrakovým postižením a se souběžným postižením více vadami. Poskytuje poradenské služby zrakově postiženým dětem, žákům, studentům a jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a všem ostatním, kteří jsou zainteresováni při integraci zrakově postižených.


adresa: SPC, Loretánská 19, Praha 1, 110 00
tel: 220 514 481
e-mail: 
spc.jjezka@centrum_cz
web: www.skolajj.cz/spc