SPC Praha 4

Naše Speciálně pedagogické centrum pracuje jako specializované poradenské pracoviště, které poskytuje dětem nebo žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům podpůrné vzdělávací a terapeutické služby. Služby mají komplexní charakter. Hlavním znakem je komplexnost, soustavnost a směřováním za klientem.

adresa: Horáčkova 1095, Praha 4 140 01
tel: 241 173 406, 604 563 786,
e-mail: spc.mshorackova@email_cz
web: www.mshorackova.cz/index.php/spc