SPC Ústí nad Labem DEMOSTHENES

SPC je součástí nestátního centra komplexní péče které propojuje zdravotnictví, školství a sociální oblast.  SPC v DEMOSTHENU je určeno především sluchově a zrakově postiženým v Ústeckém kraji, začíná se otevírat i pro jiná zdravotní postižení či vývojovou poruchu: zejména klientele z denního pobytu centra či specifické klientele z ambulancí. Tím jsou např. řešeny potřebné odklady školní docházky, aniž by klient musel obcházet další instituce.

adresa: Mírová 2, Ústí nad Labem 400 11
tel: 475 259 333
e-mail: spc@demosthenes_cz
web: www.demosthenes.cz