Speciální MŠ Prostějov

Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 3 do 7 let. V šesti třídách navštěvují školku děti s vadami řeči sluch, zraku, s mentální, tělesným či kombinovaným postižením. Do školky také docházejí děti s hyperaktivitou či s jinými zdravotními obtížemi.

adresa: Mozartova 30, Prostějov  796 01
tel: 582 344 324
web: www.sezampv.cz
e-mail: skolka@quick_cz