Střediska rané péče (Společnost pro ranou péči)

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje tyto základní činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

www.ranapece.cz

Metodické centrum

adresa: Klimentská 2, Praha 1,110 00
e-mail: centrum@ranapece_cz
tel: 224 826 858

Regionální pracoviště ČESKÉ BUDĚJOVICE

adresa: Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice
e-mail: budejovice@ranapece_cz
tel: 385 520 088

Regionální pracoviště OLOMOUC

adresa: Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc
e-mail: olomouc@ranapece_cz
tel: 585 222 921

Regionální pracoviště BRNO

adresa: Nerudova 7,602 00 Brno
e-mail: brno@ranapece_cz
tel: 541 236 743

Regionální pracoviště OSTRAVA

adresa: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
e-mail: ostrava@ranapece_cz
tel: 596 112 473