Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. poskytuje odbornou službu rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové, dětí s kombinovaným postižením a dětí s poruchou autistického spektra od narození do nejvýše 7 let věku. Služba se tedy primárně zaměřuje na podporu dítěte a jeho rodiny v jejich přirozeném prostředí.
Působnost: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj.

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.
adresa: Liberec 7, Matoušova 406, 460 07
tel: 485 109 564,
fax: 485 115 060
e-mail: liberec@ranapece_eu
web: www.ranapece.eu/liberec