Vysokoškolské

Střediska pro podporu hendikepovaných studentů

Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy v Praze

adresa: Celetná 13, Praha 1  116 36
tel: 224 491 604 , 224 491 735
e-mail: alice.rytychova@ruk_cuni_cz
web: http://www.cuni.cz/UK-60.html

Centrum ELSA podpora  studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na ČVUT

adresa: Trojanova 13, Praha 2 120 00
tel:  224 358 543, 224 358 543     
e-mail: info@elsa_cvut_cz
web: www.elsa.cvut.cz

Laboratoř Carolina pomoc studentům Matematicko-Fyzikální fakulty UK

Carolina podporuje také studenty na ostatních fakultách UK.
adresa: MFF Malostranské nám. 25, Praha 1, 110 00
tel: 221 914 321
e-mail: carolina@braille_mff_cuni_cz
web: http://carolina.mff.cuni.cz

Středisko handicapovaných studentů na VŠEv Praze

adresa: nám. W. Churchilla 4, Praha 3 130 67 
tel: 224 095 717
e-mail: ctiborm@vse_cz 
web: www.vse.cz

Centrum pomoci handicapovaným na Univerzitě Palackého v Olomouci

adresa: Žižkovo nám. 5, Olomouc 779 00
tel: 585 635 333
e-mail: centrum.pomoci@email_cz
web: http://uss.upol.cz/centrum-pomoci-handicapovanym/

Středisko Teiresiás podpora znevýhodněných studentů Masarykovy univerzity

adresa: Šumavská 15, Brno 603 00
tel: 549 491 105
e-mail: teiresias@muni_cz
web: www.teiresias.muni.cz

Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, Univerzita Hradec Králové

adresa: Hradecká 1227, Hradec Králové 500 03
tel: +420 493 331 388 
e-mail: augustin@uhk_cz
web: www.uhk.cz/augustin

Centrum podpory studentům Pyramida Ostravská univerzita

adresa: Bráfova 3, Ostrava 701 17
tel: 597 091 234. 733 784 095
e-mail: referent.pyramida@osu_cz
web: http://pyramida.osu.cz

SLUNEČNICE Centrum pro zdravotně postižené studenty VŠB

Slunečnice je přímou součástí studijního oddělení
adresa: Sokolská třída 33, Ostrava 701 21
tel: 597 322 280
web: www.ekf.vsb.cz

Poradenství Slezské Univerzity

adresa: Na Rybníčku 626/1, Opava 746 01
tel: +420 553 684 654 
web: www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra

Univerzita Tomáše Bati Zlín

adresa: Nám. TGM 5555, Zlín 760 01
tel: 576 038 120
web: www.utb.cz