Základní

Speciální základní školy poskytují žákům výchovu a vzdělávání způsobem přiměřeným jejich postižení. Vzdělání získané v základní speciální škole je rovnocenné vzdělání získanému v klasické základní škole (dle §28, odst. 2, školského zákona).

Základní škola pro zrakově postižené Praha 2

Základní škola Jaroslava Ježka 

Základní škola pro zrakově postižené Plzeň

Základní škola pro zrakově postižené Brno

ZŠ pro slabozraké prof. V. Vejdovského

ZŠ Havlíčkova Opava

ZŠ Internátní pro slabozraké Moravská třebová 

Základní škola Šumperk