Základní škola Jaroslava Ježka

Poskytuje vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Učí slabozraké žáky a žáky se zbytky zraku pracovat se speciálními optickými pomůckami. Učí pracovat žáky s elektronickými a optickými pomůckami (Euréka, Aria, kapesní kalkulátory, počítače, tiskárny Braillova písma i černotisku, scannery, televizní lupy) atd.  Pod hlavičkou školy JJ působí také mateřská škola, speciální praktická škola, střední školy a Speciální Pedagogické Centrum

adresa: Loretánská 19, Praha 1 118 00
tel: 220 515 264
web: www.skolajj.cz
e-mail: info@skolajj_cz