Základní škola pro zrakově postižené Plzeň

Základní škola je určena pro slabozraké žáky, mimo běžných učebních osnov základních škol je výuka rozšířena o prostorovou orientaci, hru na hudební nástroj a braillské písmo. Součástí základní školy je SPC je a mateřská škola.

adresa: Lazaretní 25, Plzeň 312 00
tel: 377 261 780
web: www.zrak-plzen.cz
e-mail: zrak@volny_cz