Základní škola Šumperk

Do školy docházejí děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mimo dětí s vadami zraku dochází do školy také děti s vadami sluchu, s tělesným postižením či mentální retardací. Škola navazuje na mateřskou školu žáci mohou pokračovat také na střední škole a to vše pod hlavičkou jedné instituce.

adresa: Hanácká 3, Šumperk 787 01
tel: 583 213 166
web: www.zssumperk.cz
e-mail: zssumperk@seznam_cz