ZŠ Havlíčkova Opava

Škola nabízí individuální přístup se zřetelem na druh zrakového postižení - žák slabozraký, se zbytky zraku, nevidomý a individuální přístup k žákům s vadami řeči (žáky do školy doporučuje odborný oční lékař, psycholog, speciálně pedagogické centrum a u dětí s vadou řeči je nutné doporučení foniatra).


adresa: Havlíčkova 1, Opava 741 01
tel: +420 553 622 904, 733 677 7646
web: www.zrak.opava.cz
e-mail: spec.zs@zrak_opava_cz