WebArchiv - archivace Tyflonetu

Národní knihovna České republiky se rozhodla zařadit informační portál Tyflonet.cz do digitálního archívu českého webových zdrojů. 

Tento projekt má za úkol archivovat informace pocházející z českých webů. Jedná se o dlouhodobý projekt, který realizují Česká národní knihovna, Moravská zemská knihovna a Ústav výpočetní techniky Masarykovi univerzity.  Více informací na: www.webarchiv.cz