Žádost o pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou

Protože momentálně panuje jistý informační šum ohledně zdravotních pomůcek, je dobré vědět, o které pomůcky se musí chodit žádat na Úřad práce a které se dají vyřídit na zdravotní pojišťovně. Pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovna (bílá hůl, Indikátor hladiny a světla, Měřič krevní glukosy- CALLA Dialog a Teploměr lékařský česky mluvící) předepisuje buď praktický, nebo oční lékař, to znamená, že stačí zajít k příslušnému lékaři a ten vypíše na konkrétní pomůcku žádanku. U pomůcek, které schvaluje za pojišťovnu revizní lékař (Indikátor hladiny a světla, Měřič krevní glukosy- CALLA Dialog a Teploměr lékařský česky mluvící) je potřeba doručit vypsanou žádanku na příslušnou pojišťovnu - doručí buď žadatel osobně, nebo ji lékař pošle.
Na vyzvednutí pomůcky je od vypsání žádanky lékařem (schválení revizním lékařem) jeden měsíc.