Zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým II

TyfloCentrum Olomouc vloňském  roce realizovalo druhé kolo projektu „Zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým II“. Jeho cílem je zpřístupnit specifickými formami osobám se zrakovým postižením významné památkové objekty historického centra Olomouce.

Lidé s těžkým zrakovým postižením, zejména zcela nevidomí, mají totiž velmi omezené možnosti vnímat velké stavební objekty včetně historických památek, chrámů, hradů a zámků. Jsou odkázáni na zprostředkovaný popis objektu jinou osobou, popř. na textové průvodce na Internetu.

Letos byly zpřístupněny další dvě významné kulturní památky. Prvním z nich je pravoslavný chrám Sv. Gorazda na Gorazdově náměstí a druhým je bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Byly vytvořeny modely těchto krásných objektů, které obsahují všechny výrazné stavební prvky podle reálné skutečnosti. Modely jsou vyrobeny ze dřeva, což je kvalitní materiál odolný vůči poškození a pro hmatové prohlížení velmi příjemný. Nevidomí tak mohou získat představu o velikosti, tvaru, popř. zvláštnostech celého objektu. Slabozrací, kteří v reálu špatně vidí do dálky a do výšky, si památku prohlédnou z blízka ze všech stran a lépe ji tak poznají. Ocení i barevné provedení, které odpovídá skutečnosti.
Oba modely jsou umístěny v příslušných kostelích, jsou doplněny popiskami a průvodci ve zvětšeném černotisku a v Braillově písmu. Model chrámu sv. Gorazda vyrobili žáci Střední školy řezbářské v Tovačově a model baziliky na Svatém Kopečku pan Lubor Děrda z Oskavy. Projekt finančně podpořilo Statutární město Olomouc.
Na Svatém Kopečku je prohlídka možná kdykoliv během dne, kdy je chrám otevřen. Prohlídku Sv. Gorazda je potřeba domluvit s panem farářem pravoslavné církevní obce, RNDr. Novákem na tel. 585 232 054.
„Záměrně jsme vybrali tyto dva kostely. Pravoslavný chrám sv. Gorazda je poměrně mladý a má zajímavou originální architekturu v rusizujícím stylu. Proto velmi vítám, když si tuto památku budou moci nevidomí prostřednictvím hmatu představit. Svatý Kopeček je významné poutní místo, je hojně navštěvován poutníky i turisty, model tak bude plnohodnotně využitý i široké veřejnosti.“ sdělil Petr Bradáč, pracovník TyfloCentra Olomouc. Jan Příborský, ředitel TyfloCentra Olomouc doplnil: „Máme velmi dobré ohlasy na první etapu, ve které jsme touto formou zpřístupnili tři památky. Modely si prohlédlo spousta nevidomých a slabozrakých nejen z Olomouckého kraje, ale i z různých koutů republiky, dokonce i ze zahraničí. Projekt plní svůj účel a my si toho nesmírně vážíme. Je to cesta správným směrem.“

V roce 2010 během první etapy projektu byly zpřístupněny a vyrobeny modely tří kulturních památek v samotném centru Olomouce. Především historická budova Radnice na Horním náměstí, pak nedaleké kostely Svatého Mořice a Svatého Michala.

autor: Mgr. Petr Bradáč